Grondbank zet nog meer in op dienstverlening en gegarandeerde kwaliteit

Gewaarborgd grondverzet. Dat is waarvoor de Grondbank al meer dan tien jaar staat. Het is dus niet toevallig de baseline van ons nieuwe logo. De Grondbank reduceert het risico op milieuschade bij grondverzet tot een minimum, dank zij de krachtige databank, de doorgedreven projectondersteuning en –opvolging, het advies op maat en de controles en keuringen. De nieuwe website maakt deze ondersteuning nog effectiever.

De Grondbank werkt elke dag aan kwaliteit, samen met aannemers, erkende bodemsaneringsdeskundigen, opdrachtgevers, studiebureaus, TOP’s, CGR’s en definitieve opslagplaatsen.

De nieuwe website zet onze ondersteunende rol extra in de verf. Een grondverzetsregeling kan alleen effectief zijn als wij als bodembeheerorganisatie oplossingen aanreiken voor de vele technische en praktische problemen. De Grondbank heeft deze taak van in het begin op zich genomen. Daarom is ook in 2007 de Cel Ondersteuning opgericht. Deze kan intussen mooie resultaten voorleggen. Elisa Vermeulen, verantwoordelijk voor de cel, heeft in de voorbije jaren oplossingen uitgewerkt voor wegen- en rioleringswerken, voor bestekken, voor de specifieke problematiek van de verkavelingen en nog veel meer.

Maar de Grondbank blijft ambitieus. Op dit moment finaliseert de Cel Ondersteuning een stappenplan voor asbest op bouwplaatsen. Daarnaast is zij o.a. betrokken bij studies over de valorisatie van uitgegraven bodem, als alternatief voor delfstoffen. Ook volgt de Grondbank de evolutie van de regelgeving in Brussel, Wallonië en Frankrijk .

We delen onze inspanningen uiteraard met de bedrijven die bij de Grondbank aangesloten zijn. Als ze ingelogd zijn op de Grondbank online kunnen ze extra informatie raadplegen, die gestaag wordt aangevuld en uitgebreid.

Wie werkt met de Grondbank houdt de risico’s op verontreiniging rigoureus onder controle. Maar verdwijnen zullen deze nooit. Daarom heeft de Grondbank een collectieve verzekeringspolis ontwikkeld voor bij ons aangesloten aannemers, vervoerders, TOP’s en CGR’s. Deze werd opgezet in functie van de zeer specifieke risico’s die met grondverzet gepaard gaan. In de loop der jaren hebben al verscheidene bedrijven ervaren hoe krachtig deze polis is.

Surf naar www.grondbank.be en ontdek onze nieuwe website en de mogelijkheden die deze biedt.

 

Grondbank zet nog meer in op dienstverlening en gegarandeerde kwaliteit