TOP's en CGR's ontvangen vernieuwd certificaat

Op 7 november vond het traditionele overleg plaats bij Grondbank vzw. De vertegenwoordigers van de 35 gecertificeerde vestigingen waren uitgenodigd.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Aanpak van de valse concurrentie.
De sector van tussentijdse opslag en grondreiniging klaagt regelmatig het gebrek aan effectieve handhaving aan. De Grondbank vzw deed de voorbij 2 jaar een grondige evaluatie van haar aanpak als bodembeheerorganisatie. De resultaten van deze evaluatie en de daaruit resulterende concrete actiepunten werden uiteengezet.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Grondoverschotten van werken in Brussel komen dikwijls in Vlaanderen terecht. Daarom wordt er steeds meer voor geopteerd om een technisch verslag op te stellen, volgens de principes van de grondverzetsregeling in Vlaanderen. Daarbij zijn er een aantal raakvlakken met de procedures van de ‘Ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems’. De Grondbank pleegde in het kader van een aantal projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al regelmatig overleg met de betrokkenen : BIM, erkende bodemsaneringsdeskundigen, TOP’s, aannemers, opdrachtgevers,… Deze ervaringen werden tijdens de sessie uiteengezet.

Asbest Stappenplan
Elisa Vermeulen van de Cel Ondersteuning gaf een stand van zaken van het stappenplan betreffende asbest, met o.a. een overzicht van de te nemen voorzorgsmaatregelen, de bemonsteringsstrategieën, …  Binnenkort te raadplegen via onze website.

Verder kwamen nog aan bod: REACH, risico-gebaseerde terugsaneerwaarden,…

Achteraf werd er nog lang nagepraat tijdens de receptie. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om de vernieuwde certificaten te overhandigen. Als gevolg van het nieuwe logo van Grondbank vzw ontvingen alle vestigingen een nieuw exemplaar.

Een overzicht van alle door grondbank gecertificeerde TOP's en CGR's: klik hier

Vragen hierover? Neem gerust contact op met Kathleen Wielant, verantwoordelijke TOP/CGR - kathleen.wielant@grondbank.be, 0475 54 55 26 of Andy Heurckmans, andy.heurckmans@grondbank.be, 0475 54 55 76.

 

TOP's en CGR's ontvangen vernieuwd certificaat