Grondbank in Milieutechnologie - Kluwer

In oktober verscheen een bijdrage van Grondbank vzw in het tijdschrift "Milieutechnologie - Veiligheid & Milieu".

"Bepaalt grondverzet de haalbaarheid van projectontwikkeling en vervangingsbouw?"

Milieuwetgeving wordt door zowel opdrachtgevers als aannemers nog dikwijls beschouwd als een noodzakelijk kwaad met een kostenplaatje dat de rendabiliteit van het project kan ondermijnen. De grondverzetsregeling die sinds 2004 van kracht is, heeft inderdaad impact gehad op de kostprijs van bouwprojecten, zeker op terreinen met een industrieel verleden of in stadskernen, waar het risico op verontreiniging alleszins groot is.

Toch heeft deze grondverzetsregeling zeker een aantal positieve kanten. Het in kaart brengen van de kwaliteit van de uit te graven en eventueel te hergebruiken  bodem - via de opmaak van een technisch verslag - behoedt projectontwikkelaars en opdrachtgevers voor verrassingen die anders pas in de uitvoeringsfase aan het licht zouden komen. Door bepaalde verontreinigingen tijdig te detecteren, kan het project reeds in de voorbereidende fase worden bijgestuurd. Door de massabalans bovendien zoveel mogelijk gesloten te houden, kunnen de kosten onder controle worden gehouden.

U vindt het volledige artikel in bijlage.

1-kluwer-milieutechnologie-oktober-2013.pdf

 

Grondbank in Milieutechnologie - Kluwer