Geopunt officieel in werking

Tijdens de AGIV-Trefdag van 28/11/2013 werd www.geopunt.be, de nieuwe geografische portaalsite van de Vlaamse overheid, officieel voorgesteld.

Geopunt maakt de recent afgewerkte basiskaart (GRB*) toegankelijk voor iedereen. Via deze gedetailleerde kaart ligt een schat van informatie binnen handbereik: luchtfoto’s, betrouwbare en actuele informatie over percelen, gebouwen, adressen, wegen en waterlopen,...

Globale zoekfunctie
Door een combinatie van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) en een breed aanbod van publieke en private points of interest (POI’s), wordt het zoeken naar informatie sterk vereenvoudigd. In de zoekbalk kan u een point of interest selecteren, en vervolgens navigeren naar de overeenstemmende locatie op de kaart.

Of omgekeerd: via het globaal overzicht raadpleegt u zonder problemen alle informatie van de aangeduide POI’s (bv. school, ziekenhuis …) in de directe omgeving.

Historisch en digitaal
Geopunt bevat eveneens een schat aan historisch en digitaal kaartmateriaal, waaronder luchtfoto-opnames van de afgelopen 20 jaar en topografische en kadastrale kaarten uit de 18e en 19e eeuw. Deze functie zal zeker een belangrijke rol spelen bij het historisch onderzoek naar het bodemgebruik, en dit op perceelsniveau.

Het merendeel van de geografische gegevens zijn ook beschikbaar als webservices, waardoor applicatieontwikkelaars de informatie in hun eigen toepassingen kunnen integreren.

Nabije toekomst
De informatie die Geopunt ter beschikking stelt wordt continu aangevuld; tegen eind april 2014 bvb. wordt informatie ontsloten over wegenwerken en andere innames van het openbaar domein.

Meer informatie: www.geopunt.be

*Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en kunstwerken. Het wordt beheerd door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).

 

Geopunt officieel in werking