Ontwerpdecreet omgevingsvergunning ingediend bij Vlaams Parlement

Het nieuwe ontwerpdecreet betreffende de omgevingsvergunning is een proceduredecreet dat een administratieve vereenvoudiging beoogd: hiermee wil de Vlaamse regering de procedures van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning integreren.

Zowel de stedenbouwkundige als de milieutechnische aspecten kunnen gezamelijk behandeld worden, met een gebundeld advies.  De klasssieke (gescheiden) procedures zullen nog blijven bestaan.  

De voorwaarden voor respectievelijk de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen zullen in principe ongewijzigd blijven.

De omgevingsvergunnning zal voor onbepaalde termijn worden afgeleverd, in tegenstelling tot vandaag. Dit moet leiden tot meer rechtszekerheid voor de bedrijven.

De Vlaamse Regering gaf haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Het ontwerp uitvoeringsbesluit wordt binnenkort verwacht.