Vergunningen op de werf en uitzonderlijk transport - Infoavond ie-net 12 maart

Op 12 maart 2014 organiseert de Expertengroep Wegenbouw van ie-net een info- en debatavond over de nodige vergunningen om de werf-activiteiten en het uitzonderlijk transport correct te laten verlopen.

Situering
Bepaalde tijdelijke activiteiten in het kader van een infrastructuurproject kunnen gebonden zijn aan vergunningsplicht. Zowel het Vlarem (milieuvergunning) als de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (stedenbouwkundige vergunning) zijn daarbij van belang. Mobiele breek- en zeefinstallaties, opslag van afbraakmaterialen en uitgegraven bodem, grondwaterbemaling en de bijhorende lozing,…
Maar ook uitzonderlijk transport is onderworpen aan zeer specifieke regelgeving.
 
De Expertengroep Wegenbouw doet voor deze info- en debatavond beroep op 3 deskundigen om u wegwijs te maken in het labyrint van de regelgeving.

Inleiding en moderator: Andy Heurckmans, Coördinator Expertengroep Wegenbouw.
 
Doelgroep: Wegenbouwers, openbare besturen, studieburelen, erkende bodemsaneringsdeskundigen,...  
 
Programma:
- 18 u: Ontvangst
- 18u30: Simon November, VCB: Overzicht van milieu- en stedenbouwkundige rubrieken van toepassing op tijdelijke werf-activiteiten
- 19u: Thomas Vangenechten, MOW: oogpunt van de opdrachtgever
- 19u30u: Stijn De Sutter, MOW: verplichtingen met betrekking tot uitzonderlijk transport
- 20u: debat
- 21u: networking

Meer info en inschrijvingen:  klik hier

 

Vergunningen op de werf en uitzonderlijk transport - Infoavond ie-net 12 maart