TOP NOORD ontvangt certificaat van Grondbank vzw

Zopas reikte Grondbank vzw een nieuw certificaat uit aan TOP Noord in Rijkevorsel.

Hoewel tussentijdse opslag van gronden de hoofdactiviteit is, biedt TOP Noord een brede waaier van diensten aan.  

Tussentijdse opslag
TOP Noord beschikt over 2,5 ha opslagruimte waarvan de helft is uitgerust met een vloeistofdichte vloer. Partijen kunnen afgezeefd en behandeld worden met toeslagstoffen. Kleine grondoverschotten van rioolbeheerders, nutsmaatschappijen en gemeentes worden in boxen samengevoegd en uitgekeurd.

Beheer van uw gronden
Tussentijdse opslag is slechts een onderdeel van het grondverzet. TOP Noord staat in voor de verschillende aspecten van een project, vanaf de ontwerpfase tot en met de toepassing van de grondoverschotten.

Grond- en ruimingswerken
De TOP-activiteiten van TOP Noord kaderen in de grond- en ruimingswerken die ze uitvoeren: grote en kleine uitgravingen en ophogingen, rioolreiniging, waterbouwwerken,...

Afvalstoffen
TOP Noord mag de volgende afvalstoffen ontvangen:
- teerhoudende asfalt
- houtafval
- gras- en bermmaaisel
- plagsel
- riool- en kolkenslib
- veegvuil
- gracht- en ruimingsspecie
- verontreinigde gronden

Meer info : klik hier

Op foto v.l.n.r. : Matthias Segers (Grondbank), Mario Van Mechgelen (TOP Noord), Ron Vermetten (TOP Noord)

 

TOP NOORD ontvangt certificaat van Grondbank vzw