Nieuw certificaat voor Wegro

Vorige week had Grondbank het genoegen om een certificaat te overhandigen aan Wegro uit Verrebroek.  Met de uitreiking van het certificaat bevestigt de Grondbank dat de TOP-activiteiten van Wegro gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van het kwaliteitsreglement ihkv de erkenning van tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem en grondreinigingscentra.

Naast grondverzet en de bijhorende tussentijdse opslag van uitgegraven bodem, biedt Wegro nog een brede waaier van activiteiten aan. 

Zo is Wegro ook gespecialiseerd in de ophaling en bewerking van afvalstromen, zoals grachtenslib, veegvuil, kolkenslib, gras/plagsel en ander groenafval. Slib wordt ontwaterd in het eigen laguneringsbekken en vervolgens overgebracht in de overdekte opslagplaats, waar ook maaisel wordt opgeslagen.

Op de foto (vlnr): Andy Heurckmans (Grondbank), Mark Van Gijsel (Wegro), Stijn Meul (Wegro), Matthias Segers (Grondbank)

Contact : info@wegro-nv.be

 

Nieuw certificaat voor Wegro