Grondverzet en Binnenvaart : nieuwe brochure

Vorige week pakten  Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal nv en nv De Scheepvaart samen uit met een nieuwe brochure die het gebruik van de binnenvaart i.h.k.v. grondverzet in de spotlights wil zetten.

De brochure focust vooral op de troeven die de binnenvaart te bieden heeft.

Betere mobiliteit

Binnenvaart geniet een belangrijk schaalvoordeel en is daarom uitermate geschikt voor het transport van grote volumes. Grote infrastructuurprojecten in o.a. havengebied of dijkwerken zijn uiteraard de schoolvoorbeelden, maar ook kleinere volumes (300 tot 600 ton) komen in aanmerking voor transport over het water. Op die manier draagt iedereen zijn steentje bij aan het oplossen van het mobiliteitsprobleem.

Foto: Waalse Krook te Gent.

Fijnmazig netwerk - bereikbaarheid

Het waterwegennet in Vlaanderen biedt niet alleen toegang tot heel Europa, ook binnen heel Vlaanderen zorgt een dicht netwerk van waterwegen voor een goede bereikbaarheid: vele geplande werken liggen m.a.w. op korte afstand van een bevaarbare waterweg. Zoniet gaan vrachtvervoer over de weg en de binnenvaart dikwijls hand in hand. Ook kunnen innovatieve oplossingen, zoals laadpontons of transportbanden de bereikbaarheid verbeteren.

Duurzaamheid

Door de toenemende aandacht voor CO2-reductie en klimaatneutraliteit zal het marktaandeel van het waterwegtransport alleen maar toenemen. De externe kosten van de binnenvaart zijn namelijk beduidend lager dan die van de weg.

Enkele cijfers:

- Elk jaar wordt er in Vlaanderen naar schatting een equivalent van 900.000 vrachtwagenritten aan grond getransporteerd

- 66% hiervan vertrekt en komt aan in een gemeente met een waterweg

- Vlaanderen beschikt over 1037 km bevaarbare waterwegen voor de beroepsvaart

Oplossingen op maat

Elke werf heeft zijn eigen specificiteiten, waarvoor er niet altijd een standaardoplossing klaar ligt. De transportdeskundigen van Waterwegen & Zeekanaal en De Scheepvaart kunnen u helpen bij het zoeken naar een oplossing op maat van uw werf.

U vindt de volledige brochure in bijlage. Wenst u meer te weten te komen rond de inzet van de binnenvaart:
info@wenz.be / info@descheepvaart.be / www.binnenvaart.be 

1-grondverzetfolderwenz.pdf

 

Grondverzet en Binnenvaart : nieuwe brochure