10 jaar grondverzet op Kanaal Z

Op woensdag 25 juni was het dan zover: de Grondbank vierde het 10-jarige bestaan van de grondverzetsregeling in de gebouwen van Komatsu te Vilvoorde. Het goede weer, de prachtige locatie, het lekkere eten, de aangename live-muziek, maar vooral de talrijke opkomst zorgden voor een onvergetelijk feest. Ook Kanaal Z zakte af naar vilvoorde en wijdde een reportage aan de avond (klik hier).

Bernard Vanheusden, voorzitter van de Grondbank heette de ruim 200 aanwezigen van harte welkom en introduceerde de 3 sprekers van de avond. Zij blikten terug op de voorbije 10 jaar en gaven tegelijkertijd aan welke uitdagingen de Grondbank de volgende 10 jaar zeker moet aangaan.

Hennie  De Baets - administrateur-generaal OVAM - zette positief in en focuste voornamelijk op de verwezenlijkingen van de grondverzetsregeling die begin de jaren 2000 in nauwe samenwerking met Grondbank vzw op poten werd gezet. Opvallend daarbij was de indrukwekkende evolutie die de sector heeft doorgemaakt, mede mogelijk gemaakt door de grootschalige sensibilisering die ook de Grondbank vzw sinds 2003 opzette. Mevr. De Baets deed afsluitend een aantal opvallende voorstellen ter verbetering van de grondverzetsregeling, zoals het verlagen van de drempel om een technisch verslag op te maken naar 100 m³. Ook wil OVAM  de samenwerking met de erkende bodembeheerorganisaties in het kader van de handhaving versterken. De sluitende massabalans wordt daarbij één van de prioriteiten.

Jan Hemelaer - afdelingshoofd departement mobiliteit en openbare werken - blikte met enige nostalgie terug op de beginjaren. Met name de samenwerking tussen het LIN en de Grondbank tijdens het pilootproject in 2003 - 2005, alsook het intensieve werk van de ambtelijke werkgroep grondoverschotten werden belicht. De heer Hemelaer ging ook dieper in op de voordelen van de grondverzetsregeling, zoals de ontwikkeling van een heel nieuwe markt, het sterk toegenomen hergebruik van uitgegraven bodem en vooral de stijgende inzet van uitgegraven bodem als alternatief voor primaire delfstoffen.

Marc Dillen - directeur generaal van de Grondbank - benadrukte dat de grondverzetsregeling het vertrouwen in de markt heeft hersteld. De voorafgaandelijke analyse van uit te graven bodem en het onafhankelijk gecontroleerde traceerbaarheidssyteem, hebben enorm bijgedragen aan het oplossen van het grondoverschottenprobleem. De prioriteiten voor de komende jaren zijn: verdere sensibilisering, continue kwaliteitsverbetering, sluitendere handhaving en het streven naar hoogwaardigere inzet van uitgegraven bodem. Maar de heer Dillen dankte vooral de vele partners - aannemers, opdrachtgevers, erkende bodemsaneringsdeskundigen, vervoerders, studiebureaus, TOP's en grondreinigingscentra - die samen met de Grondbank de grondverzetsregeling in de praktijk waarmaken. Dag in dag uit.

Alleszins: de Grondbank gaat met veel goesting de nieuwe uitdagingen van de toekomst aan!

Na het officiële gedeelte was er muziek, eeen lekker buffet en meer dan voldoende ruimte voor netwerking.

Bedankt voor het vertrouwen dat u al 10 jaar in ons stelde !

En een bijzondere dank aan de medewerkers van Komatsu voor de voortreffelijke organisatie.

Andy Heurckmans
vzw Grondbank 

Op de foto's: bovenaan te beginnen, vlnr: Linda Dedrie (Loyens & Loeff), Marc Dillen (Grondbank), Laurent Wille (BLSC), Anita Ory (Wienerberger), Raf Verhofsté (advocaat), Gene Maertens (Top-Mix), Bart Vits, Sara De Roeck en Erik Sweevers (SITA Remediation), Herman Backaert (Bioterra), Filip De Naeyer (OVAM)

 

10 jaar grondverzet op Kanaal Z

10 jaar grondverzet op Kanaal Z

10 jaar grondverzet op Kanaal Z

10 jaar grondverzet op Kanaal Z