Praktijkgerichte opleiding grondverzet - najaar 2014

Dit najaar is Cindy Bullens van de Grondbank op bezoek in 4 vestigingen van de Confederatie Bouw (Kortrijk, Hasselt, Gent en Sint-Niklaas) voor een praktijkgerichte opleidingssessie. Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de nieuwe aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

  • Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
  • Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
  • Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
  • Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken
  • Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
  • Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Waar en wanneer ?
6/10 Confederatie Bouw Kortrijk | Kortrijksestraat 389A | 8500 Kortrijk
21/10 Confederatie Bouw Limburg | Prins Bisschopssingel 34A | 3500 Hasselt
4/11 Confederatie Bouw Gent | Tramstraat 59 | 9252 Zwijnaarde
9/12 Confederatie Bouw Waasland | Kleine Laan 29 | 9100 Sint-Niklaas

Inschrijvingen: 
6 oktober Kortrijk : klik hier
21 oktober Hasselt : klik hier
4 november Gent : klik hier
9 december te Sint-Niklaas : nog niet beschikbaar

Meer inlichtingen: Cindy Bullens 02 545 58 82

 

Praktijkgerichte opleiding grondverzet - najaar 2014