Seminarie : Vervuilde gronden in en rond Brussel - 25 september

Op 25 september organiseert de Cel Energie-Leefmilieu van de Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad een seminarie over verontreinigde gronden in en rond Brussel.

De onderwerpen die in dit seminarie aan bod komen zijn: de Brusselse bodemordonnantie, de rol en de verplichtingen van bouwondernemingen, het hergebruik van grond in de 3 gewesten, het transport van grond tussen de drie gewesten,...

Andy Heurckmans van de Grondbank is gastspreker en zet de 3 regelgevingen (Vlaanderen/Wallonië/Brussel) inzake grondverzet naast elkaar. Ook het gewestgrensoverschrijdend transport komt aan bod, alsook de verantwoordelijkheden van de aannemer.  

Opzet:
Als bouwonderneming kan u ertoe verplicht worden om de bodemordonnantie te respecteren, en dit zowel op voortdurende wijze als ad hoc. Dit kan consequenties hebben voor het verloop van de bouwwerken en het respecteren van de deadlines. De wettelijke vereisten kennen en uw betrokkenheid kunnen inschatten kan u een beter inzicht verschaffen in deze factoren, die soms onverwachts kunnen opduiken wanneer u tijdens de bouwwerken ontdekt dat de bodem verontreinigd is.

Wanneer: 25 september 2014

Waar: Confederatie Bouw - Lombardstraat 34-42 - 1000 Brussel

Inschrijvingen: zie bijlage

1-20140324-invitation-sols-pollues-nl.pdf

 

Seminarie : Vervuilde gronden in en rond Brussel - 25 september