Kleine wijziging steengehalte voor groeves/graverijen

Op 12 september werden de wijzigingen aan Vlarem 1/2, alsook aan Vlarebo in het staatsblad gepubliceerd. Het betreft de publicatie van de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014.

Specifiek voor wat betreft het gebruik van uitgegraven bodem werden 2 kleine wijzigingen doorgevoerd in VLAREBO hoofdstuk XIII. Deze vindt u op de 51ste pagina (hoofdstuk 4) van het document in bijlage.

1. Maximale grootte van stenen - groeves en graverijen (art 162)

Het maximale gehalte van 5% blijft ongewijzigd, maar de voorwaarden met betrekking tot de grootte worden aangepast. Met uitzondering van de bovenste 1,5m mag de uitgegraven bodem die wordt gebruikt voor het opvullen van een groeve/graverij maximaal 1 % stenen bevatten die tot 200 mm groot zijn.
Concreet: de totale hoeveelheid stenen blijft gelimiteerd op 5% (massa- en volumepercent). 20% daarvan mogen stenen zijn van maximaal 200 mm, de rest maximaal 50 mm. 

2. Uitlooggedrag (art 168)

De tweede wijziging betreft een eenvoudige verduidelijking in verband met het verplicht uitvoeren van een uitloogproef in functie van bouwkundig bodemgebruik / vormvast product. Enkel voor die zware metalen waarvoor de waarde vrij gebruik wordt overschreden moet het uitlooggedrag worden bepaald. Dit werd in de praktijk reeds zo toegepast, deze wijziging sluit interpretatie uit.

Vragen? Contacteer ons gerust.

Andy heurckmans

 

Kleine wijziging steengehalte voor groeves/graverijen