Devagro wordt C-TOP

De tussentijdse opslagplaats van Devagro in Desselgem ontving een splinternieuw certificaat van de Grondbank. Met de aflevering van dit certificaat wordt bevestigd dat de werking van De TOP in overeenstemming is met de bepalingen van het kwaliteitsreglement* van OVAM.

De TOP-activiteiten van Devagro zijn een logisch verlengstuk van hun hoofdactiviteiten: wegenwerken, aanleg van collectoren, grote grondverzetsprojecten,... en dit voor zowel de privé als de publieke sector. 

Via de participatie in verschillende andere bedrijven kan bovendien een bredere waaier aan activiteiten en diensten worden aangeboden:

- BSV te Harelbeke: grondreinigingcentrum en TOP, bodemsanering en slibverwerking
- DEVAREC te Deselegem: betoncentrale en recyclage van bouw- en sloopafval
- OB&D (Meulebeke en Ronse): kleiontginning, gecombineerd met stortactiviteiten
- DEVAMIX te Harelbeke: betoncentrale en recyclage van bouw- en sloopafval
- DEVATRANS te Desselgem: vervoersactiviteiten
- GRWestkust te Diksmuide: opslag/verwerking gronden en bagger- en ruimingsspecie. 
           Recyclage van bouw- en sloopafval

Meer info: www.devagro.be

* Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem.

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
kathleen.wielant@grondbank.be

 

Devagro wordt C-TOP