Vernieuwd kwaliteitsreglement TOP/CGR

OVAM publiceerde zopas de nieuwe versie van het 'Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning en de certificatie van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem V3.0'.

Deze vernieuwde versie kwam er in nauw overleg met de sector en de erkende bodembeheerorganisaties. De wijzigingen kaderen enerzijds in een betere uniformisering van de opvolging en keuring van zowel gecertificeerde als erkende CGR's en TOP's. Anderzijds wordt de wijze van controle en/of handhaving aangescherpt.

3 wijzigingen kunnen worden onderscheiden:

- Het begrip 'certificaat' wordt expliciet opgenomen in het kwaliteitsreglement. Op die wijze wordt benadrukt dat zowel de erkende als de gecertificeerde TOP's en CGR's integraal dienen te voldoen aan alle bepalingen van het kwaliteitsreglement.

- De procedure bij vaststelling van inbreuken op het kwaliteitsreglement werd geïntegreerd in het kwaliteitsreglement. Op deze wijze krijgen de erkende bodembeheerorganisaties meer houvast voor de handhaving en is een uniforme aanpak gegarandeerd.

- De erkende bodembeheerorganisaties kunnen zich ook beroepen op het kwaliteitsreglement om extra onaangekondigde controlebezoeken uit te voeren.

Indien u vragen heeft over dit vernieuwde kwaliteitsreglement, aarzel niet om ons te contacteren.

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
Vzw Grondbank
kathleen.wielant@grondbank.be

1-kwaliteitsreglement-cgr-top-v30.pdf

 

Vernieuwd kwaliteitsreglement TOP/CGR