1 april 2015 – Seminarie op Industry & Environment

Op 1 april organiseren de Grondbank en de Vlaamse Confederatie Bouw een seminarie rond verschillende milieuaspecten in het kader van stadsvernieuwing. Dit seminarie gaat door op de beurs Industry & Environment in Antwerp Expo.

Conferentieruimte: 'Industry & Environment Theatre 1'
 
Programma

Voormiddag 10u00 – 12u30
 
10u00 Verwelkoming

10u10 Aankoop terreinen/valkuilen : Immoterrae - Liesbet Vancauwenberghe

Ondanks het feit dat op een terrein een bodemsanering werd uitgevoerd moet de potentiële koper er zich van bewust zijn dat er nog belangrijke concentraties aan verontreinigende stoffen aanwezig kunnen zijn. De kostprijs van het geplande grondverzet kan daarom veel hoger zijn dan initieel beraamd. Bovendien kunnen de randvoorwaarden van de initiële bodemsanering in belangrijke mate wijzigen als gevolg van de herontwikkeling van het terrein, bvb, wanneer een voormalige industrieel terrein wordt geconverteerd tot residentiële site.

10u30 Milieuverzekering van bouwprojecten /stadsontwikkeling/brownfields - Koenraad De Stickere (Marsh)

10u50 Selectieve sloop & Tracering van B&S afval:  Annelies Vandeneynde (Tracimat)

Selectieve sloop is het middel bij uitstek om de gesloopte materialen na behandeling opnieuw in te zetten als volwaardige grondstoffen, die zoveel mogelijk in hoogwaardige toepassingen kunnen hergebruikt worden.  Door de verschillende te slopen materialen – met de focus op gevaarlijke afvalstoffen –te identificeren en te kwantificeren, kunnen deze aan de bron worden gescheiden. De andere inerte) materialen kunnen dan in veel zuiverdere vorm worden gerecupereerd en verwerkt. Het traceerbaarheidssysteem van Tracimat staat vervolgens in voor de verdere opvolging, tot aan de verwerker.

11u10 Stadsontwikkeling en brownfields : een meerzijdige benadering - Eddy Wille en Dirk Henckens, afgevaardigden Vlaamse Regering Brownfield - OVAM

11u40 Cases van stadsontwikkeling

We geven vervolgens het woord aan 2 project/brownfieldontwikkelaars die u aan de hand van concrete cases tonen hoe verlaten, verontreinigde industriële sites kunnen omgevormd worden tot een aantrekkelijke residentieel woonproject. Hoe van een kwaal een deugd maken.
Tondelier-site Gent : Bruno Terryn, bestuurder Tondelier development nv.(samengesteld uit ACLAGRO nv en KORAMIC RE nv)
From Brown to Bright: Alexandre Hughe, Re-vive

12u30 – 14:00 Pauze: receptie met broodjes

Namiddag 14u – 16u30

14u00 Introductie

14u10 De rol van een erkende bodembeheerorganisatie : Andy Heurckmans - Grondbank

Bij stadsontwikkelingsprojecten op verontreinigde/gesaneerde terreinen in stadskernen vraagt het grondverzet een aanpak op maat. De uitgangspunten die voorop gesteld worden in het kader van de bodemsanering kunnen door de bouwplannen in belangrijke mate wijzigen. De Grondbank licht toe hoe zij samen met de bouwheer, de aannemer, de erkende bodemsaneringsdeskundige het project mee in goede banen leid.

14u50 Verwerking van asbesthoudende gronden: Jan Zwaenepoel - OVB

Gronden afkomstig van bodemsaneringsprojecten op stadssites bevatten naast de gekende chemische verontreinigingen dikwijls ook asbest in allerlei vormen. Dirk Ponnet licht de beslissingsboom toe op basis waarvan bepaald wordt wat te storten en wat te reinigen is, wat de verwerkingsmogelijkheden zijn en randvoorwaarden.

15u20 Pilootprojectterug in omloop”: Beatrijs Lambié – Antea Group

De vele uitdagingen waarmee steden vandaag worden geconfronteerd, van migratie tot huisvesting en van ecologische vraagstukken tot de tewerkstellingsproblematiek en toenemende sociale segregatie, kunnen niet langer beantwoord worden vanuit een mainstream denken, maar vernieuwde ideeën en praktijken moeten centraal staan. De herontwikkeling van onderbenutte terreinen kan worden gezien als een opportuniteit om nieuwe en innovatieve vormen van economie en financiering in de spotlight te stellen en hun potentieel aan te tonen. Antea Group, Rebel, 51N4E werken samen met de partners (o.a. OVAM) een call voor pilootprojecten uit waarbij circulaire economie, innovatief stedenbeleid en duurzame sanering elkaar ontmoeten in een stedelijke ontwikkeling.  

16u00 Transport over het water: Jan D’Haeyer – Shipit

Transport over het water biedt ook in stadskernen een heleboel troeven. Ver buiten de hinder van files en te smalle straten voeren schepen bouwmaterialen, gesloopte materialen en grond af en aan. 
 

Inschrijving

Deelname is gratis, inschrijven verplicht: klik hier om in te schrijven

Tot op 1 april !

OPGELET: wij raden aan om u reeds op voorhand te registreren voor de beurs 'Industry & Enviroment': klik hier (uitnodigingscode 8029)

Iedereen is uiteraard ook steeds welkom op onze stand 2020.

 

1 april 2015 – Seminarie op Industry & Environment