Balegro erkend als tussentijdse opslagplaats

De tussentijdse opslagplaats van Balegro te Oosterzele/Balegem werd zopas erkend door de Minister van Leefmilieu. Balegro kan hierdoor autonoom conformverklaringen en bodembeheerrapporten afleveren voor de partijen die via hun site passeren.

In 2012 ontving Balegro reeds een certificaat van de Grondbank. Het certificaat toont aan dat de werking van de TOP in overeenstemming is met de bepalingen van het kwaliteitsreglement van OVAM en is een basisvereiste voor het het behalen van een erkenning als tussentijdse opslagplaats of grondreinigingscentrum.

De activiteiten van Balegro zijn:
- Opslag en behadeling van uitgegraven bodem: afzeving, grondbehandeling met hydraulische toeslagstoffen,…
- Definitieve opslagplaats (voor uitgegraven bodem)
- Natuursteen- en zandontginning
- Deponie klasse III

 Meer info: www.balegro.be

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
Grondbank vzw

 

Balegro erkend als tussentijdse opslagplaats