Stadsbader start fysico-chemische grondreiniging

Stadsbader uit Harelbeke heeft haar activiteiten onlangs uitgebreid met een fysico-chemische grondreinigingsinstallatie. Daarmee bieden zij naast de klassieke biologische grondreiniging  ook grondwassing aan.

Terwijl biologische grondreiniging eerder gericht is op matige organische verontreinigingen zoals benzine- en mazoutverontreinigingen, is fysico-chemische reiniging vooral geschikt voor moeilijk of niet biologisch afbreekbare verontreinigingen zoals zware metalen, PAK's, PCB's en zware minerale olie.

Stadsbader is in de eerste plaats actief in enerzijds infrastructuurwerken en anderzijds industriële en kantoorbouw.
Daarnaast biedt Stadsbader een brede waaier van milieu-activiteiten aan:

- Biologische en fysico-chemische grondreiniging
- TOP-activiteiten: opslag en behandeling van uitgegraven bodem, afzeving, grondbehandeling met hydraulische toeslagstoffen,…
- Bodemsanering
- Recyclage van bouw- en sloopafval
- Exploitatie van asfalt- en betoncentrales
- Realisatie van bouwputten en ophogingen
- Zandwinning
- Beheer van grondstromen met diverse afzetgebieden in eigen beheer
- ...

Meer info: www.stadsbader.com

 

Stadsbader start fysico-chemische grondreiniging