Elisa Vermeulen (Grondbank vzw) mede-auteur boek 'Bodem en Grondverzet - Theorie en Praktijk'

Naar aanleiding van 20 jaar bodemdecreet verschijnt het boek 'Bodem en Grondverzet - Theorie en Praktijk'.

Werkten mee aan dit nieuwe boek: Isabelle Larmuseau (LDR) , Luc Lavrysen (UGent), Leo Kerkstoel (Sertius), Johan Ceename (OVAM) en Elisa Vermeulen (Grondbank vzw).

Op 13 maart organiseert VVOR een studienamiddag ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het bodemdecreet. Tijdens deze studienamiddag wordt het nieuwe boek voorgesteld.

Programma:

13u30 Verwelkoming - Luc Lavrysen, hoogleraar milieurecht UGent, rechter in het Grondwettelijk Hof
13u45 Evolutie van de Vlaamse bodemregelgeving in de afgelopen 20 jaar - Johan Ceenaeme, diensthoofd afdeling bodembeheer OVAM
14u15 Evolutie in de praktijk: werd in de afgelopen 20 jaar voldoende vooruitgang geboekt op het vlak van bodemsanering? - Johan Gemoets, projectverantwoordelijke bodemsanering VITO
en Piet Seuntjens, hoofddocent vakgroep bodembeheer UGent

14u45 Kofffiepauze

15u15 Impact van de rechtspraak op de bodemregelgeving- Leo Kerkstoel, bestuurder Sertius
15u45 Emancipatie van de grondverzetregelgeving - Elisa Vermeulen, verantwoordelijke cel ondersteuning Grondbank
16u15 Introductie van de verplichte opleiding voor bodemsaneringsdeskundigen - Isabelle Larmuseau, wetenschappelijk coördinator erkende opleiding bodemsaneringsdeskundigen UGent-IVPV
16u30 Vragen
17u00 Receptie

Meer informatie over deze studienamiddag en het boek: klik hier

Inschrijven : klik hier

 

Elisa Vermeulen (Grondbank vzw) mede-auteur boek 'Bodem en Grondverzet - Theorie en Praktijk'