8 mei 2015 : info- & debatnamiddag voor erkende bodemsaneringsdeskundigen

Op vrijdag 8 mei om 14u organiseert Grondbank vzw een info- & debatnamiddag voor erkende bodemsaneringsdeskundigen in haar kantoren te Brussel.
Het programma is deze keer zeer divers, gaande van het historisch onderzoek tot de combinatie van grondverzet en bodemsaneringswerken.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Raadplegen databank Grondbank ihkv historisch onderzoek/studie ontv. grond 
  - eerder uitgevoerde technische verslagen
  - gegevens over natuurlijke aanrijking die in een regio/gemeente voorkomt
 • Aandachtpunten m.b.t. de opmaak van technische verslagen 
  - overzicht van de meest terugkerende vragen en opmerkingen vóór conformverklaring  
  - discussiepunten, onduidelijkheden en veel terugkerende opmerkingen over technische verslagen tijdens de uitvoering van de werken.
 • Opvolging van de totale massabalans door Grondbank vzw: methodologie
  - bouw- en infrastructuurwerken
  - TOP’s en CGR’s
 • TOP’s en CGR’s
  - historisch onderzoek, monstername en monsternamerapportage (checklist) 
  - periodieke controle op de staalname door de TOP/CGR
 • Grondverzet binnen het kader van een bodemsaneringsproject - risico-evaluaties/randvoorwaarden/...
 • Adviezen in technische verslagen - uitvoeringsbepalingen 
  - begeleiding van de grondwerken door een erkende bodemsaneringsdeskundige   
  - bijkomend onderzoek voor of tijdens de uitvoering van de werken
  - aanwijzingen / noodzaak om over te gaan tot bodemsanering
  - maatregelen m.b.t. bemaling van potentieel verontreinigd grondwater.
 • Nieuwe doelstelling van het grondverzet in het bodemdecreet: duurzame inzet uitgegraven bodem als alternatief voor primaire delfstoffen: delfstoffentoets

Indien u nog andere agendapunten behandeld wil zien, kan u deze per mail of telefonisch overmaken.

Voorbehouden voor erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Deelname gratis. Inschrijven verplicht: klik hier

 

8 mei 2015 : info- & debatnamiddag voor erkende bodemsaneringsdeskundigen