Info- en debatavond : CO2-emissie als gunningscriterium bij wegenwerken - 5 mei 2015

Op 5 mei 2015 organiseert de Expertengroep Wegenbouw van ie-net, in samenwerking met de Onderzoeksectie Wegenbouwkunde (Onderzoeksgroep EMIB) van faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van UAntwerpen, een info- en debatavond over CO2-reductie in de wegenbouw.

De uitstoot van CO2 blijft een hot topic in de discussie over klimaatverandering. De grote uitdaging van overheden is om de CO2-reductie concreet te vertalen naar de dagdagelijkse praktijk. Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) bleef alvast niet bij de pakken zitten en lanceerde in 2014 een pilootproject waarbij CO2-reductie één van de belangrijke gunningscriteria was voor de aanbesteding van de renovatie van N171. Met dit project wou AWV nagaan op welke wijze de CO2-emissie op een objectieve manier kon worden gemeten en gecontroleerd. Daarbij is de keuze van de meet- en berekeningsparameters zeer bepalend voor de methodiek.

IE-Net wenst ervaring uit te wisselen met de verschillende actoren in dit project. Hiervoor doen we beroep op de expertise en praktijkervaring van 4 deskundigen die nauw betrokken waren bij het pilootproject.

Programma:

  • 18u onthaal met broodjes
  • 18u30 verwelkoming
  • 18u40:  Dirk Van Troyen (AWV) bespreekt de doelstelling van het CO2-proefproject "Carbon Free-Ways" en de twee gebruikte tools Koolstofteller en de Traffic Tool. Naast de directe uitstoot gelinkt aan de asfaltproductie en -aanleg, wordt ook aandacht besteed aan o.a. de bijkomende files als gevolg van de omleidingen. Het bestek werd zo opgemaakt dat men de CO2-uitstoot van de verschillende inschrijvers optimaal kan vergelijken. Het eerste aanwending van dit type bestek, en in het bijzonder de invoerparameters van de twee tools, wordt geëvalueerd op doelmatigheid, bijvoorbeeld duurzaam inzetten van het transport.
  • 19u10 Emmanuel Van Damme  (ASWEBO) zal uitgebreid ingaan op de technische aspecten van de uitvoering, o.a. het gebruik van AVT (Asfalt met Verlaagde Temperatuur). Dhr. Van Damme zal de visie op CO2-bestekteksten van de kant van de aannemer toelichten.
  • 19u40 Joke Anthonissen (doctoraatstudente UAntwerpen):  Mevr. Anthonissen zal een vergelijkende studie tussen de koolstofteller versus LCA toelichten en bijvoorbeeld ook het effect van additieven in AVT op de CO2-balans illustreren.
  • 20u10 Kathleen Denolf (OCW). Mevr. Denolf  zal de theorie aan de hand van 2 praktijkvoorbeelden concreter toelichten: de renovatie van de Scheldelaan te Antwerpen en de N171 te Kontich. Verder zal ze de invloed van de weersomstandigheden op het aanlegproces bespreken.

Nadien is er tijdens het debat-moment ruim de mogelijkheid voor vragen en discussie.

Afsluitend: netwerkmoment

Locatie: Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1 , 2610 Wilrijk,  Gebouw Q, Parking 4 of 3

Inschrijvingen: Klik hier

 

Info- en debatavond : CO2-emissie als gunningscriterium bij wegenwerken - 5 mei 2015