Orian erkend als TOP en centrum voor grondreiniging

Orian nv, een spin-off van aannemersbedrijf Petillion, ontving zopas haar erkenning als tussentijdse opslagplaats en centrum voor grondreiniging van de Minister van Leefmilieu.

De TOP/CGR van Orian is reeds 10 jaar gecertificeerd door de Grondbank.

De TOP-activiteiten waren een logische aanvulling op de grondwerken die Petillion uitvoert, maar ook derden kunnen er met hun grondoverschotten terecht. Orian beschikt over de nodige faciliteiten om partijen te zeven en te behandelen (bindmiddelen). 

De TOP-activiteiten werden al snel uitgebreid met biologische grondreiniging. Recenter werd gestart met fysico-chemische grondreiniging.

Een kort overzicht van de activiteiten van Petillion/Orian:

- infrastructuurwerken
- sloopwerken
- bouwmaterialen (gerecycleerde granulaten, kasseien, gestabiliseerde producten/beton)
- breekwerf
- betoncentrale
- tussentijdse opslagplaats
- centrum voor grondreiniging
- containerverhuur

Meer info: klik hier

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
kathleen.wielant@grondbank.be

 

Orian erkend als TOP en centrum voor grondreiniging