Uitgsteld : Grondverzet: wie een put graaft voor een ander, vergeet best de regeling grondverzet niet - Seminarie Berchem & Diegem- 2 data

OPGELET : Confocus meldde dat de beide sessies worden uitgesteld. Latere data worden nog gecommuniceerd.

Op repectievelijk 19 en 22 juni is Elisa Vermeulen van de Grondbank te gast op het seminarie "Grondverzet en erfdienstbaarheden: algemene uiteenzetting", georganiseerd door Confocus. Deze sessies gaan door in Berchem (19/5) en Diegem (22/5).

Deze studievoormiddag bekijkt de regeling grondverzet vanuit een theoretische en praktische hoek. Er is intussen meer dan 10 jaar ervaring met de regelgeving voor uitgegraven bodem maar toch zijn er voortdurend nieuwe inzichten die de aanpak verfijnen. In een eerste luik wordt ingegaan op de krachtlijnen van de regelgeving, zoals die te vinden is in het VLAREBO. Het tweede luik biedt u een praktische leidraad van het ontwerp tot de oplevering.

Het deel over grondverzet wordt uiteengezet door dhr. Johan Ceename - Diensthoofd Afdeling Bodembeheer, OVAM en Elisa Vermeulen - verantwoordelijke Cel Ondersteuning, Grondbank.

Info & inschrijvingen:
- sessie 19/5, Berchem: klik hier
- sessie 22/5, Diegem: klik hier

 

Uitgsteld : Grondverzet: wie een put graaft voor een ander, vergeet best de regeling grondverzet niet - Seminarie Berchem & Diegem- 2 data