Grond met stenen of vice versa ?

Regelmatig krijgt de Grondbank nog vragen over puinhoudende grond. Er blijkt nog steeds wat twijfel te bestaan over het feit wanneer een puinhoudende grond nu valt onder de grondverzetsregeling of wanneer de bepalingen van het Vlarema (afvalstoffen) van toepassing zijn.

Daarom zetten we alles nog eens op een rijtje. Voor de volledige gedetailleerde uitleg verwijzen we naar de richtlijn van OVAM (zie bijlage).

Bodem / gemengde afvalstroom / bouw- en sloopafval

1. Bodem*: uitgegraven bodem met minder dan 25% bodemvreemde stenen valt steeds onder de grondverzetsregeling. Uiteraard kan afzeving nog vereist zijn om de maximaal toelaatbare gehaltes te respecteren. Voor gebruik als bodem buiten de kadastrale werkzone is het maximaal toelaatbare gehalte 5%. Voor gebruik als bodem binnen de kadastrale werkzone of voor bouwkundig bodemgebruik dienen deze gronden niet afgezeefd te worden.

2. Gemengde afvalstroom: Uitgegraven bodem met een steengehalte van meer dan 25%, maar niet meer dan 75% is een gemengde afvalstroom. Deze stromen moeten eerst worden afgezeefd: de afgezeefde bodem* dient volgens de grondverzetsregeling te worden behandeld. Het afgezeefde puin moet naar een breker worden afgevoerd.

3. Bouw-en sloopafval: fracties met een steengehalte van meer dan 75% wordt steeds beschouwd als bouw- en sloopafval en moet worden afgevoerd naar een breker.

Voorkomen is beter dan genezen
OVAM legt ook de klemtoon op het brongerichte omgaan met puin/stenen: het belangrijkste principe is dat het selectief omgaan met de verschillende fracties tijdens de sloop- en afbraakwerken problemen achteraf voorkomt.

* gronden die nog in aanmerking komen voor gebruik conform de voorwaarden van Vlarebo hoofdstuk XIII.

Bijlage: Memo - gehalte aan stenen in uitgegraven bodem - OVAM

1-memo-gehalte-stenen-in-uitgegraven-bodemcorr.pdf

 

Grond met stenen of vice versa ?