Ontwerpversie beslissingsboom - Evaluatiemethodiek asbesthoudende grond en puin

Om duidelijkheid te scheppen over het asbestgehalte binnen de grondverzetsregeling, heeft  OVAM begin 2004 een memo gepubliceerd waarin de maximaal toelaatbare concentratie voor asbest algemeen worden vastgelegd (zie bijlage). Voor elk type van gebruik - binnen en buiten de kadastrale werkzone, alsook bouwkundig bodemgebruik - mag het gewogen gemiddelde slechts 100 mg/kg ds bedragen. Zoniet dient de grond behandeld te worden.

Behandelen of storten?

Regelmatig krijgen wij de vraag welke verwerkingsmethode aangewezen is voor een bepaalde asbesthoudende grond. Het antwoord is niet steeds éénduidig, aangezien dit afhankelijk is van de concentraties van zowel het hechtgebonden als het niet-hechtgebonden asbest.

Op vraag van OVAM werd door de sector een voorstel tot uniforme werkwijze opgesteld: de ‘beslissingsboom asbesthoudende grond en puin’ (zie bijlage). Daarbij wordt de selectieve verwijdering aan de bron vooropgesteld. Vervolgens beschrijft de beslissingsboom de voorwaarden voor enerzijds fysico-chemische reiniging en anderzijds de wijze (en conditionering) van storten. We merken daarbij op dat ook de reinigbaarheid een rol speelt (de limieten van de fysico-chemische reiniging).

De OVAM past deze methodiek sinds het begin van dit jaar toe voor haar nieuwe aanbestedingen. Na een jaar zal zij deze methodiek samen met de sector en VITO evalueren, aan de hand van de praktijkervaringen.

Vragen hierover? Neem gerust contact op met Elisa Vermeulen of Andy Heurckmans.

Link naar de beslissingsboom: klik hier

1-memo-asbest-in-uitgegraven-bodem1.pdf

 

Ontwerpversie beslissingsboom - Evaluatiemethodiek asbesthoudende grond en puin