Fietspaden - het gebruik van gekleurde verhardingen - 9 november - ie-net

Op 9 november organiseert de Expertengroep Wegenbouw van ie-net een info- en debatavond over de aanleg van fietspaden en het gebruik van gekleurde verhardingen

Tijdens deze info- en debatavond wordt een enerzijds algemeen beeld geschept van het vademecum fietsvoorzieningen en de doelstelling ervan. Anderzijds wordt ook ingegaan op het gebruik van gekleurde verhardingen en de technische aspecten, zoals de objectieve kleurbepaling die essentieel is bij de oplevering.

De sprekers van deze infoavond komen uit diverse hoeken. Zo komt de visie van de opdrachtgevers, de aannemers, en de fietsers zelf  aan bod.  Dit kan tevens een pittig debat opleveren!

Programma:

Moderator : Rob Tison (AWV)

18u : onthaal met broodjes
18u30: Veerle Schoutteet (AWV) – Fietsvademecum:
Types verharding, nieuwe dienstorde inzake oversteken, gebruik van kleuren
19u Bruno Coessens (Fietsersbond):  het ideale fietspad
Dimensionering, oversteken, materialen,…
19u30 Eric Van den Kerkhof (Colas): Technische specificaties
besteksvoorschriften, samenstellingen, gebruik van pigmenten, kleurondersteunende granulaten,…
20u Ann Vanelstraete (OCW) Bepaling van de kleur van asfaltverhardingen : objectieve meetmethode, kleurklassen en toleranties, duurzaamheid van kleur
20:30 Vragen en debat

Aansluitend: netwerkmoment

Meer info en inschrijvingen: klik hier

 

Fietspaden - het gebruik van gekleurde verhardingen - 9 november - ie-net