Ballast Nedam Environmental Engineering ontvangt certificaat als C-TOP

Onlangs overhgandigde Grondbank vzw een nieuw certificaat aan Ballast Nedam Environmental Engineering (BNEE) voor haar vestiging te Zutendaal. Het behalen van een certificaat bevestigt dat de tussentijdse opslag van uitgegraven bodem gebeurt in overeenstemming is met het 'kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem' van OVAM.

BNEE activiteiten
Ballast Nedam Environmental Engineering biedt een uitgebreid pakket specialistische technieken en methoden aan om voor elk bodemprobleem een passende oplossing te kunnen bieden. BNEE beschikt over specialisten met ervaring in duurzame saneringsoplossingen voor verontreinigingen op de meest uiteenlopende locaties: van stortplaatsen, industriële-, petrochemische- en defensieterreinen tot wasserijen, garages en werkplaatsen.

Vestiging te Zutendaal
De grondverzetactiviteiten van Ballast Nedam Environmental Engineering zijn ondergebracht op de site te Zutendaal. Deze vestiging werd uitgebouwd als platform voor de opslag, bewerking, reiniging en logistiek, in functie van het hergebruik van gronden, maar tevens baggerspecie en minerale reststoffen.  

Meer info: www.ballast-nedam.nl

kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
Grondbank vzw
kathleen.wielant@grondbank.be

 

Ballast Nedam Environmental Engineering ontvangt certificaat als C-TOP