Praktijkgerichte opleiding grondverzet - 29 oktober 2015 Brugge & nieuwe data 2016

Op 29 oktober is Cindy Bullens - verantwoordelijke 'Projecten' binnen de Grondbank - te gast in de nieuwe vestiging van de Confederatie Bouw in Brugge voor een praktijkgerichte opleidingssessie.
Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw. Ook in 2016 wordt de lessenreeks verdergezet, met sessies in Zwijnaarde en Sint-Niklaas.

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

1. Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
2. Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
3. Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
4. Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken
5. Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
6. Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Waar en wanneer ?
29/10/15 Confederatie West-Vlaanderen Ten Briele 12/1| 8200 Brugge 
03/03/16 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen  | Tramstraat 59 | 9052 Zwijnaarde
13/06/16 Confederatie Bouw Waasland | Kleine laan 29 | 9100 Sint-Niklaas

telkens van 18u30 tot 21u30

Inschrijvingen: klik hier

 

Praktijkgerichte opleiding grondverzet - 29 oktober 2015 Brugge & nieuwe data 2016