PCB's bij grondverzet

In de nieuwsbrief van OVAM van 26/11/2015 wordt expliciet gewezen op de potentiële aanwezigheid van PCB's in de bodem.

PCB's blijken regelmatig aanwezig te zijn in toplagen, alsook in grondoverschotten afkomstig van wegenwerken, inclusief de bermen naast de weg. Deze problematiek wordt soms onderschat.

Bij de volgende wijziging van 'de standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag' zal worden gespecifieerd dat 1/4 van de stalen op PCB's moet geanalyseerd worden. Dit is enkel van toepassing op de toplaag, bij wegeniswerken, bermen, maar ook voor andere verdachte zones van uitgegraven of uit te graven bodem van gekende en ongekende oorsprong.

In afwachting van de wijziging vragen OVAM en de erkende bodembeheerorganisaties om alert te zijn op de aanwezigheid van PCB’s, en hierop al voldoende analyses uit te voeren.

U vindt de volledige nieuwsbrief van OVAM hier.

Indien u hierover vragen heeft, aarzel niet om ons te contecteren.

 

PCB's bij grondverzet