Overname conformverklaring - vlotte behandeling

Zoals aannemers weten, neemt de Grondbank een conformverklaring van Grondwijzer steeds kosteloos over. Deze overnames worden steeds prioritair behandeld.

Wat moet u doen?

Heel eenvoudig: het volstaat om een kopie van het technisch verslag en de conformverklaring te mailen naar grondbank@grondbank.be, of te uploaden via Grondbank online. Voor een vlotte opvolging van het project, is het belangrijk dat we de laatste versie van het technisch verslag, het zoneringsplan, alsook eventuele aanvullingen ontvangen.

Heeft u vragen over de overname van conformverklaringen of heeft u praktische vragen over onze online toepassing, neem gerust contact met ons op.

grondbank@grondbank.be - 02 545 58 48

 

Overname conformverklaring - vlotte behandeling