Het mobiliteitsvraagstuk in en rond 't stad: 3 info-en debatessies in 2016 - ie-net

Het sluiten van de Antwerpse ring om uiteindelijk de mobiliteit, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad en de ruime Antwerpse regio te verbeteren, is al meer dan 15 jaar het voorwerp van onderzoek en discussie. Door de vele alternatieve plannen en de talrijke discussies tussen voor- en tegenstanders van die verschillende plannen, is dat complexe dossier soms nog moeilijk te volgen.

Daarom zet de Expertgroep Wegenbouw van ie-net het jaar 2016 volledig in het teken van de Antwerpse regio en het mobiliteitsvraagstuk. Tijdens 3 info- en debatavonden komen 3 thema's aan bod. Het is niet uitgesloten dat de reeks ook tot 2017 wordt uitgebreid. Gezien de reikwijdte van het onderwerp doet de Expertgroep Wegenbouw ook een beroep op de kennis en het enthousiasme van de andere Expertgroepen, zoals Mobiliteit, Milieu en Civiele techniek.

Reserveer alvast de volgende 3 data in uw agenda (inschrijven via de link):
• 1 maart 2016: Slim naar Antwerpen  Meer info
• 24 mei 2016: De Oosterweelverbinding  Meer info
• 11 oktober 2016: Technische sessie (programma volgt)

Voor een volledig overzicht van de 3 sessies: klik hier

 

Het mobiliteitsvraagstuk in en rond 't stad: 3 info-en debatessies in 2016 - ie-net