Infosessie erkende bodemsaneringsdeskundigen - 19 april 2016

Op 19 april 2016 organiseert de Grondbank vzw een infosessie voor erkende bodemsaneringsdeskundige.

Deze sessie richt zich niet tot de oude rotten in het vak, maar eerder de nieuwkomers en personen die nog niet veel ervaring hebben met de opmaak van een technisch verslag.

Hoewel de opmaak van het technisch verslag uitgebreid aan bod komt, verduidelijken we ook de bredere context waarbinnen het technisch verslag haar plaats krijgt.

Het programma ziet er als volgt uit:

1. De verschillende actoren betrokken bij het grondverzet - welke taken en verantwoordelijkheden krijgt de erkende bodemsaneringsdeskundige daarin? 

2.  De werking en aanpak van de Grondbank doorheen de volledige traceerbaarheidsketen

3. De standaardprocedure opmaak technisch verslag en de Codes van Goede praktijk. Via een aantal cases worden de verschillende stappen uiteengezet, van het historisch onderzoek, over de bemonstering, tot de interpretatie van de resultaten. Aan de hand van veel voorkomende problemen tijdens de uitvoering van grondwerken wordt theorie afgetoetst aan de praktijk. Komen zeker aan bod:  
o historisch onderzoek 
o afbakening verschillende partijen versus de kadastrale werkzones
o uitvoerbaarheid

De sessie is gereserveerd voor erkende bodemsaneringskundigen.

Praktisch:
Wanneer: 19 april 2016 - 13u30 tot 17u00 - afsluitende drink
Waar : Kantoren Grondbank - Lombardstraat 34-42 - 1000 Brussel

Inschrijving: klik hier

Heeft u vragen over deze sessie? Contacteer ons gerust.

Eilisa Vermeulen, elisa.vermeulen@grondbank.be
Andy Heurckmans, andy.heurckmans@grondbank.be

 

Infosessie erkende bodemsaneringsdeskundigen - 19 april 2016