Rapportering ihkv bijkomende staalname

Regelmatig worden grondpartijen bijkomend bemonsterd om de milieuhygiënische kwaliteit te kunnen garanderen. De noodzaak voor bijkomende (controle)monstername kan in vele situaties voorkomen:

- aanvullende bemonstering ihkv het technisch verslag, omdat een zone niet eerder kon bemonsterd worden (bvb. na afbraak gebouw);
- bemonstering ihkv van een begeleiding door een erkende bodemsaneringsdeskundige tijdens de graafwerken;
- verdere afperking van een vastgestelde verontreiniging;
- controlestaalname na uitgraving - gestapelde hopen - bvb. verificatie van grond met code 011;
- ...

Voor wat betreft de rapportage van de resultaten door de erkende bodemsaneringsdeskundige aan de Grondbank, zetten we alles nog eens op een rijtje.

Vooreerst is het belangrijk dat wij alle gegevens in handen hebben om grondverzettoelatingen af te kunnen leveren, met voldoende garanties over de kwaliteit van de grond. Ook is het essentieel dat deze informatie duidelijk genoeg is voor de grondwerker, die de partij bodem selectief moet uitgraven en/of opladen. M.a.w. mag er geen ruimte zijn voor interpretatie.

Aandachtspunten:

- vermeld in welk kader de controlestaalname werd uitgevoerd: begeleiding tijdens de graafwerken, afperkend onderzoek;
- verduidelijk de keuze van de geanalyseerde parameters. Vooral voor parameters die geen deel uitmaken van het SAP is dit essentieel. Verwijs in dat verband naar het historisch onderzoek;
- dikwijls wordt de controlestaalname reeds als uitvoeringsbepaling opgenomen in de conformverklaring van het technisch verslag. Indien u twijfelt over de reden van deze staalname, neem contact op met de Grondbank;
- duid op een plan (zoneringsplan) aan welke partij werd bemonsterd, met aanduideng van de boorpunten en/of de locatie van de gestapelde partij,...;
- bij het beoordelen van de analyseresultaten is het belangrijk dat de eBSD een duidelijke uitspraak doet over de 3-delige code. Daarbij moet hij aangeven of de resultaten van het initiële bodemonderzoek kunnen worden weerlegd of bevestigd.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Het Grondbank-team

 

Rapportering ihkv bijkomende staalname