Opleidingen Tracimat deskundige

In mei startte de VCB - in samenwerking met FPRG en ORI - met een reeks van 2-daagse opleidingen voor de opmaak van een sloopinventaris. De volgende opleidingen gaan door op 5-6 oktober bij de Confederatie Bouw Gent en op 17-18 november bij de Confederatie Bouw Vlaams-Brabant.

Opzet:

Voor sloop- en afbraakwerken veranderen de spelregels. De tracering van bouw- en sloopafval & bijgevolg de kwaliteitsgarantie voor de verwerker is al geruime tijd een knelpunt binnen de sector. Samen met betrokken stakeholders zoals de slopers, brekers en studiebureaus, heeft de Vlaamse Confederatie Bouw het initiatief genomen een sloopbeheerorganisatie op poten te zetten : TRACIMAT.

De initiatiefnemers organiseren nu een opleiding om u tijdig voor te bereiden op de komst van dit sloopbeheersysteem in de loop van volgend jaar. Ten laatste tegen dan moeten alle betrokken partijen klaar staan. Wie dan niet mee is, zal problemen ondervinden om puin verwerkt te krijgen en te maken hebben met hogere kosten.

Tracimat heeft tot doel het selectieve sloopproces te traceren van de herkomst van het sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie. Daardoor krijgt de verwerker garanties over de kwaliteit van het aangevoerde sloopafval. De hele tracering start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan dat voorafgaandelijk aan de werken wordt opgemaakt door een deskundige. Die deskundige is steeds een neutrale partij onafhankelijk van de sloper.

Een voorwaarde om als deskundige met Tracimat te kunnen werken, is o.a. het doorlopen van deze tweedaags opleiding inclusief het slagen voor het bijhorende examen.

Voor de data, het programma en inschrijvingen: klik hier

 

Opleidingen Tracimat deskundige