Save the date - Het mobiliteitsvraagstuk in en rond 't stad: 3de sessie 11 oktober - ie-net

Het sluiten van de Antwerpse ring om uiteindelijk de mobiliteit, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad en de ruime Antwerpse regio te verbeteren, is al meer dan 15 jaar het voorwerp van onderzoek en discussie. Door de vele alternatieve plannen en de talrijke discussies tussen voor- en tegenstanders van die verschillende plannen, is dat complexe dossier soms nog moeilijk te volgen.

Daarom zet de Expertgroep Wegenbouw van ie-net het jaar 2016 volledig in het teken van de Antwerpse regio en het mobiliteitsvraagstuk. Tijdens 3 info- en debatavonden komen 3 thema's aan bod. Het is niet uitgesloten dat de reeks ook tot 2017 wordt uitgebreid. Gezien de reikwijdte van het onderwerp doet de Expertgroep Wegenbouw ook een beroep op de kennis en het enthousiasme van de andere Expertgroepen, zoals Mobiliteit, Milieu en Civiele techniek.

De laatste sessie voor 2016:
11 oktober 2016: Voorbereidende werken

Sprekers :

- Jan Van Rensbergen (BAM)
- G√ľnther Vanden Bossche (Jan De Nul)

De inhoud van de sessies wordt binnenkort gecommuniceerd.

Voor een volledig overzicht van de 3 sessies: klik hier

 

Save the date - Het mobiliteitsvraagstuk in en rond 't stad: 3de sessie 11 oktober - ie-net