Het mobiliteitsvraagstuk in en rond 't stad: 3de info-en debatessie - ie-net 11 oktober

De omlegging van kabel- en rioleringstracés ter hoogte van de R1

In de reeks rond het project van de Oosterweelverbinding,  organiseert de Expertgroep Wegenbouw op 11 oktober de 3de infosessie van 2016. Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op één van de voorbereidende werken van het project :  de omlegging van kabel- en rioleringstracés ter hoogte van de R1. De twee sprekers behandelen dit boeiende onderwerp vanuit het standpunt van respectievelijk de bouwheer en de aannemer.

Roeland Koster (BAM)
Dhr. Koster schetst kort de technieken voor de aanleg van de tunnels onder de Schelde en het kanaal, en zoomt vervolgens in op een van de meest complexe kunstwerken in het project, zijnde de onderdoorgang onder het Albertkanaal (OKA) op de R1.  Deze dubbellaagstunnel in de noordzuid-verbinding op de R1 integreert tevens de aansluiting met de kanaaltunnels van de nieuwe noordelijke ring. Ingegaan wordt op het ontwerpproces van de OKA, de daarvoor noodzakelijke onderzoeken alsmede de voorziene faserings- en realisatiewijze. Headliners zijn grensverleggende rekenwijze, not beyond repair en realisatietijddominerend.

Gunther Vanden Bossche (Jan De Nul)
Dhr. Vanden Bossche gaat in detail in op de realisatie van de nutsleidingskoker en de ontvangstputten op een diepte van meer dan 20 meter. Daarbij wordt gebruik gemaakt van slibwanden. Aansluitend komt ook de doorpersing onder de R1 aan bod.
Ook de opvang en het omleggen van de bestaande collectoren blijkt geen sinecure. Dhr Vanden Bossche behandelt de 3 toegepaste technieken : het gebruik van prefab kokers, uitvoering dmv persing en ter plaatse gestorte kokers. Tenslotte een kort woordje over het nieuwe pompstation.

Meer info en inschrijving : klik hier

 

Het mobiliteitsvraagstuk in en rond 't stad: 3de info-en debatessie - ie-net 11 oktober