Grondbank versterkt haar team

De Grondbank staat niet stil. De voorbije maand traden 2 nieuwe medewerkers in dienst:  Theo Vernaillen en Jan Bruyneel versterken de afdeling Exploitatie van Grondbank. Zij zullen enerzijds worden ingezet voor de opvolging van bouw- en infrastructuurprojecten (dienst Projecten o.l.v. Cindy Bullens). Theo versterkt bovendien het team van Kathleen Wielant voor de begeleiding en controle van TOP's en CGR's. Eerder dit jaar verwelkomden we ook al Sandra Janssens die o.a. de TOP/CGR ploeg ondersteunt.

De uitbreiding van het technisch team kadert in 3 actiepunten:

1. Versterking van de handhaving. De sector gaf in 2016 een duidelijk signaal : de grondverzetsregeling heeft haar nut meer dan bewezen. Toch kan een versterkte handhaving en controle de kwaliteit nog verder verbeteren. Grondbank heeft deze boodschap goed begrepen en investeert in haar team.

2. Uitbreiden van onze dienstverlening. De Grondbank koos van bij haar oprichting expliciet voor een doorgedreven ondersteuning van haar klanten en blijft hierop inzetten. 

3. Voorbereiding ihkv het vernieuwd Vlarebo, waarbij o.a. ook bagger- en ruimingsspecie onder het toepassingsgebeid van het Vlarebo zal vallen. Grondbank werkt op dit moment  - samen met de federatie van de baggeraars en de beheerders van waterlopen aan een praktisch invulling van deze nieuwe regelgeving.

Het Grondbank-team

Foto : onze nieuwe medewerkers vlnr : Sandra Janssens, Jan Bruyneel en Theo Vernaillen

 

Grondbank versterkt haar team