Bouwvergunning voor beperkte reliëfwijzigingen - het vrijstellingsbesluit

Op 29 september 2016 werd het zogenaamde Vrijstellingsbesluit van kracht. Daarmee breidt de Vlaamse regering het lijstje uit waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Eén van de nieuwe vrijstellingen betreft deze voor 'beperkte reliëfwijzigingen', zoals beschreven in artikel 12/1.1. De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor dergelijke reliëfwijzgingen, indien aan 5 cumulatieve voorwaarden is voldaan:

- het terrein mag niet liggen in ruimtelijk kwetsbaar, erosie- of overstromingsgevoelig gebied
- de hoogte/diepte van de reliëfwijziging moet kleiner zijn dan 50 cm
- de aard/functie van het terrein mag niet wijzigingen
- de reliëfwijziging mag niet dienen voor het dempen van grachten of waterlopen
- het volume van de reliëfwijziging moet kleiner zijn dan 30 m³

Er dient nog opgemerkt te worden dat ook steeds dient voldaan te worden aan de bepalingen van art 640 van het Burgerlijk Wetboek, nl. dat niemand de natuurlijke afloop van water mag wijzigen, waarbij het de laagst gelegen erven zijn die het hemelwater van de hoger gelegen erven moeten ontvangen.

 

Bouwvergunning voor beperkte reliëfwijzigingen - het vrijstellingsbesluit