Tracimat zoekt medewerker

In de zomer van 2014 heeft de Vlaamse Confederatie Bouw de sloopbeheerorganisatie
Tracimat opgericht. Tracimat zal de selectieve sloop attesteren en een sloopattest afleveren voor bouw- en sloopafval dat selectief is ingezameld en een traceringssysteem heeft doorlopen. Door de invoering van een ketenzorgssyteem voor bouw- en sloopafval krijgt de verwerker meer garanties over de kwaliteit van het aangevoerde sloopafval.

Om de opstart mee in goede banen te leiden is Tracimat op zoek naar een medewerker om haar team te versterken.

Zie bijlage voor meer details.

http://www.tracimat.be/

1-vacature-medewerker-tracimat.pdf

 

Tracimat zoekt medewerker