Studiedag ReLiMoS - 23 januari 2017

Op 23 januari organiseert de Faculteit Industriële Wetenschappen KU Leuven, in samenwerking met de partners van het ReLiMoS-project, een studiedag over het gebruik van bindmiddelen voor grondbehandeling. Grondbank was als partner nauw betrokken bij dit project. 

Reuse of excavated Lime Modified Soils (ReLiMoS)

In het onderzoeksproject ReLiMoS werden de hindernissen die een ruime toepassing van eerder behandelde en/of gestabiliseerde gronden in nieuwe werken in de weg staan, in kaart gebracht. Van diverse uitgegraven gronden werden de effecten van grondbehandeling met courante en alternatieve bindmiddelen geanalyseerd en geoptimaliseerd en werden de mengsels afgestemd op het voorziene gebruik in aanvullingen en/of in funderingslagen bij rioleringswerken. Ten slotte werd de haalbaarheid van de vooropgestelde oplossing afgetoetst via enkele testcases die uitgevoerd werden tijdens een reeks workshops en gevalideerd via laboratoriumproeven.

Tijdens deze studiedag wordt de problematiek en een oplossing voor de herbruik van uitgegraven eerder behandelde gronden toegelicht.

Meer info en inschrijvingen : klik hier

 

Studiedag ReLiMoS - 23 januari 2017