Nieuwe standaardprocedures OBO - BBO - BSP - Bodemsaneringswerken...

Zopas heeft OVAM de nieuwe standaardprocedures en richtlijnen ihkv het bodemdecreet gepubliceerd op haar website. Het gaat om de volgende herwerkte documenten:

- Oriƫnterend bodemonderzoek
- Beschrijvend bodemonderzoek
- Beschrijvend en oriƫnterend bodemonderzoek
- Bodemsaneringsproject
- Beperkt bodemsaneringsproject
- Bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg
- Richtlijnen schadegevallen en evaluatierapport

Deze nieuwe standaardprocedures zijn van kracht vanaf 23 februari 2017.

Daarnaast zijn er ook een aantal codes van goede praktijk beschikbaar die worden toegepast bij onder meer de staalname en het bepalen van verdachte stoffen en bodemsaneringstechnieken.

Voor meer info & het downloaden van de vernieuwde standaardprocedures/richtlijnen : klik hier

(bron : OVAM)

 

Nieuwe standaardprocedures OBO - BBO - BSP - Bodemsaneringswerken...