CMR - identificatieformulier - vrachtbon Grondbank : compatibel?

Regelmatig krijgen wij vragen over het gebruik van de juiste vrachtbon. Zeker voor transporten waarvoor de CMR of het identificatieformulier van toepassing is, is er duidelijkheid nodig. We zetten het allemaal nog eens op een rijtje.

CMR

Het CMR-verdrag (Convention Relative au Contract de Transport International de Marchandises par la Route) werd in het leven geroepen voor grensoverschrijdend transport binnen (voornamelijk) Europa.

Het gebruik van de CMR-vrachtbrief is ook voor transporten binnen België verplicht, indien het transport in opdracht van derden wordt uitgevoerd. M.a.w. indien een grondwerker voor de afvoer van uitgegraven bodem beroep doet op een externe transportfirma, dient deze transporteur voor elke vracht een CMR-vrachtbrief op te maken.

In afwijking van deze algemene verplichting, mogen transporteurs binnen de grenzen van België de zogenaamde vrachtbrief voor vervoer over korte afstand (50 km en minder) gebruiken. Dit kan voor zover de afgelegde afstand tussen de eerste laadplaats en de laatste losplaats niet de 50 km per zending overschrijdt.

Digitale vrachtbrief - Nieuw! : voor transport binnen België kan sinds kort ook de digitale vrachtbrief worden gebruikt. meer info hierover op www.digitalevrachtbrief.be.

Identificatiebon - (gewest)grensoverschrijdend transport

Wanneer uitgegraven bodem over de grens wordt getransporteerd (zowel lands- als gewestgrenzen), dan wordt dit in principe als vervoer van een afvalstof beschouwd, ook als deze grond niet-verontreinigd is. Daarom dient dit grensoverschrijdend transport te worden vergezeld door een identificatiebon voor afvalstoffen.

Op het identificatieformulier dient de correcte euralcode vermeld te worden. Voor grond gelden meestal de volgende euralcodes:

Euralcode 17.05.04 = Niet-verontreinigde bodem
Euralcode 17.05.03 = Verontreinigde – te reinigen bodem *

Bijkomend dient voor een transport van en naar het buitenland (niet naar een andere gewest) een kennisgevingsdossier ingediend te worden bij de bevoegde autoriteit in het land van verzending. Voor meer info verwijzen we naar onze FAQ's betreffende grensoverschrijdend transport : meer info

* Wanneer te reinigen grond (code 999) wordt getransporteerd wordt dit ook steeds als een afvalstof beschouwd. Het gebruik van de identificatiebon is hier steeds verplicht - ook binnen éénzelfde gewest.

Grondbank-vrachtbon

De Grondbank levert bij elke grondtransporttoelating een bijhorende vrachtbon aan (per transporteur).  Deze bevat alle gegevens die verplicht zijn in het kader van de grondverzetsregeling (Vlarebo hoofdstuk XIII).

Opgelet : de vrachtbon van de Grondbank vervangt nooit de CMR-vrachtbrief of het identificatieformulier (indien deze laatsten verplicht zijn – zie voorgaande paragrafen).
Indien een CMR of een identificatieformulier vereist is voor een transport raden wij aan om de noodzakelijke gegevens die verwijzen naar de grondverzettoelating over te nemen op deze documenten. Minstens de volgende gegevens zijn daarbij belangrijk:

- nummer van de grondverzettoelating
- de 3-delige code(s) van de vervoerde grond
- de gegevens van de afnemer (deze staan meestal reeds vermeld op de CMR en het identificatieformulier)

M.a.w. in die gevallen dat het gebruik van de CMR of het identificatieformulier vereist is, of wanneer met een ander vrachtdocument gereden worden, is het niet nodig om ook de Grondbank-vrachtbon in de vrachtwagen bij te hebben. De essentie is dat deze gegevens – gelinkt aan de grondverzetsregeling - op het vrachtdocument vermeld worden.

Heeft u vragen over het gebruik van de vrachtdocumenten? Contacteer ons :
grondbank@grondbank.be
andy.heurckmans@grondbank.be
elisa.vermeulen@grondbank.be

 

 

CMR - identificatieformulier - vrachtbon Grondbank : compatibel?