Vernieuwde versie TRA 17 reglement - gereinigde granulaten

Zopas publiceerde COPRO een aantal vernieuwde reglementen die relevant zijn voor de gebruikers van het COPRO-merk voor fysico-chemisch gereinigde granulaten.

Het gaat om de volgende reglementen:

- TRA 17 versie 5.0 d.d. 1/03/2016 - Toepassingsreglement voor productcertificatie van gereinigde granulaten afkomstig van de fysico-chemische reiniging van uitgegraven bodem of van gelijkaardige afvalstoffen on het COPRO-merk.

- PTV 406  versie 7.0 d.d. 07/01/2017 - Classificatie van gerecycleerde granulaten

- COPRO CRC 01 versie 3.0 d.d. 5/11/2015 - Algemeen certificatiereglement voor de productcertificatie in de bouwsector onder het COPRO-merk

- RNR 04 versie 4.0 d.d. 7/10/2016 - Reglementaire nota voor ijkingen, kalibratie en controle  van controle-, meet- en beproevingsuitrusting bij de certificatie van gerecycleerde granulaten

De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht in een begeleidende rondzendbrief (zie uitleg).

De meeste wijzigingen zijn slechts vormelijk of betreffen de terminologie, zoals bvb het geval is bij de TRA 17.  In het normatief document PTV 406 werden de eisen voor zeefzanden vastgelegd conform de aanpassingen zoals voorzien door AWV in SB250 versie 3.1 + errata.

Meer informatie : zie bijlage.

1-copro-crc01v-30-algemeen-certificatiereglement-voor-productcertificatie.pdf

2-rondzendbrief-17-uitleg-20170223.pdf

3-copro-tra-17-v-50-n.pdf

4-ptv-406v-70-nl.pdf

5-copro-rnr04-v-40-kalibraties-gerecycleerde-granulaten.pdf

 

Vernieuwde versie TRA 17 reglement - gereinigde granulaten