Grondverzet in de 3 gewesten - 20 april 2017 - Seminarie

Op 20 april organiseert FABA (Federatie van Algemene Bouwaannemers) in samenwerking met o.a. de Confederatie Bouw en Grondbank, een seminarie over de grondverzetsregeling in de 3 gewesten.

Tijdens dit seminarie krijgt u een antwoord op de volgende vragen:

Hoe kunnen we de te verplaatsen gronden gestructureerd ordenen? Wanneer moeten deze gronden geanalyseerd worden? Wie moet hiervoor het initiatief nemen? En wie is verantwoordelijk?.....

Samen met deskundigen uit de drie gewesten worden deze vragen nader bekeken. De infovoormiddag eindigt met een debat tussen aannemers en vertegenwoordigers van de publieke overheden over de mogelijke evoluties van deze sector.

Programma en inschrijvingen: klik hier

 

 

Grondverzet in de 3 gewesten - 20 april 2017 - Seminarie