Japanse Duizendknoop - folder van Afdeling Natuur & Bos

Afdeling Natuur & Bos heeft zopas een folder rond de Japanse duizendknoop gepubliceerd. Hoewel deze folder in eerste instantie is gericht naar particulieren, bevat deze ook voor de professionele actoren nuttige informatie ivm het beheer van deze invasieve plant.

Grondverzet kan er toe leiden dat de Japanse duizendknoop wordt verspreid. In (spoor)wegbermen, langs waterlopen en op industrieterreinen duiken geregeld nieuwe haarden op. 

Om deze opmars te stoppen, zet Afdeling Natuur & Bos in op 3 maatregelen :

1. Preventie : voorafgaandelijk aan het grondverzet nagaan of de plant aanwezig is en indien dit het geval is deze verwijderen - of zelfs afzien van het grondverzet.

2. Snelle respons : na het grondverzet het terrein controleren en eventuele planten uitsteken en afvoeren. Deze controle wordt best tot 5 jaar na het grondverzet aangehouden.

3. Beheersing : bij goed ontwikkelde duizeldknoophaarden is een bestrijdingsplan nodig, afgestemd op de terreinomstandigheden. Het betreft meestal een combinatie van maaien, afdekken, uitgraven, begrazing of behandeling met herbiciden. Een mirakeloplossing bestaat echter niet, maatwerk is vereist.

Voor meer info : zie folder in bijlage.

1-japanse-duizendknoop-in-vlaanderen.pdf

 

Japanse Duizendknoop - folder van Afdeling Natuur & Bos