Bodem en grondverzet - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 11 mei 2017 organiseert de Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad, met de steun van Leefmilieu Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een seminarie over de Brusselse bodemordonnantie.

De bodemordonnantie wordt gewijzigd om de onderzoeks- en behandelingsprocedures te versnellen. Tijdens dit seminarie worden deze nieuwe procedures toegelicht en krijgt u een antwoord op de volgende vragen:

- Wat moet u doen als u vervuiling aantreft in de bodem waarin u werkt?
- Wie moet u waarschuwen en binnen welke termijn?
- Wat zijn de aansprakelijkheden? 

U heeft vragen over de komende wijzigingen en wil dat deze aan bod komen tijdens dit seminarie ? Stuur ze naar de Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad!

Programma en inschrijvingen : klik hier

 

Bodem en grondverzet - Brussels Hoofdstedelijk Gewest