Gevaarlijke stoffen in de wegenbouw - ie-net - 28 november 2017

De Expertgroep Wegenbouw van ie-net nodigt u uit op haar info- en debatavond ‘Gevaarlijke stoffen in de Wegenbouw’ op 28 november in het ingenieurshuis te Antwerpen.

Het hergebruik van afvalstoffen uit de wegenbouw – we verkiezen de term ‘materialen’ – is een vanzelfsprekende praktijk geworden in het Vlaams gewest. De kwaliteit van die gerecycleerde materialen is bepalend voor een succesvolle recyclage en voor de verdere levenscyclus (3de leven…).

Dat kan echter niet zonder speciale aandacht te besteden aan de gevaarlijke stoffen die de verschillende materialenstromen kunnen contamineren. Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op deze schadelijke bestanddelen en het beleid dat de overheid hierrond voert.
4 specialisten belichten de beleidsmatige en technische kant van de zaak.

Meer info en inschrijvingen : klik hier

 

Gevaarlijke stoffen in de wegenbouw - ie-net - 28 november 2017