Sulfaat als potentieel verontreinigende parameter - grondoverschotten uit Frankrijk

De bodem kan aangerijkt zijn met sulfaten. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de gronden in Île de France (regio in en rond Parijs). De bodem in deze streek bevat (afhankelijk van de diepte) aanzienlijke concentraties aan sulfaten als gevolg van de aanwezigheid van gips (gypse). Concentraties van bvb 10.000 ppm (op uitloog) zijn daarbij geen uitzondering. Zowel in Frankrijk als België is deze parameter genormeerd (uitlooggedrag) als acceptatiecriterium bij bepaalde stortplaatsen voor inerte afvalstoffen.  

Af en toe worden gronden vanuit Frankrijk via het water naar het Vlaams gewest vervoerd om daar te worden toegepast. Aangezien sulfaat in dat geval als verdachte parameter wordt beschouwd, dient deze parameter ook geanalyseerd te worden.

De Grondbank krijgt soms de vraag welke toetsingswaarden gehanteerd dienen te worden voor sulfaat (SO4). Voor niet-genormeerde parameters dient de erkende bodemsaneringsdeskundige zelf te voorzien in toetsingswaarden, die hij opstelt in functie van het beoogde gebruik van de uitgegraven bodem (blootstellings- en verspreidingsrisico).  Eventueel kan ook gebruik worden gemaakt van beschikbare literatuurgegevens. In het document 'Afleiding en onderbouwing gemeenschappelijk normenkader voor grondstoffen en uitgegraven bodem in Vlaanderen' wordt voor bouwkundig bodemgebruik een toetsingswaarde van 2200 mg/kg ds voorgesteld (kolomproef volgens CMA 2/II/A.9.1.). Deze ontwerpnorm voor het uitlooggedrag kan ook gehanteerd worden voor gebruik als bodem, maar uiteraard dient de eBSD nog na te gaan of er een eventueel blootstellingsrisico is (analyse in het vaste deel kan in bepaalde gevallen aangewezen zijn).

Heeft u vragen hierover? Aarzel niet om ons te contacteren.

andy.heurckmans@grondbank.be
elisa.vermeulen@grondbank.be

 

 

Sulfaat als potentieel verontreinigende parameter - grondoverschotten uit Frankrijk