Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen - module 1 - UGent

Op 28 september start aan de UGent de postacademische opleiding "Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen - module 1". Deze opleiding loopt van 28 september tot 26 oktober 2017. Cindy Bullens en Elisa Vermeulen van de Grondbank, samen met Dirk Dedecker (OVAM) en Chris Cammaer (ACC Geology), verzorgen de module over de grondverzetsregeling.

Deze lessenreeks voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in bijlage 17 van VLAREL en behandelt naast de relevante milieuwetgeving in verband met bodem en de standaardprocedure 'oriënterend onderzoek' ook de standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet en het compendium voor de monsterneming en analyse in het kader van het Materialendecreet en Bodemdecreet.

Tijdens de lessen komen ook verschillende praktijkoefeningen aan bod.

Programma:
• Deel 1.1: Relevante milieuwetgeving in verband met bodem
• Deel 1.2. Standaardprocedure 'Oriënterend Bodemonderzoek'
• Deel 1.3. Het CMA wat betreft de monsterneming in het kader van het bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten
• Deel 1.4. Standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet

Het getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1, is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te kunnen worden als bodemsaneringsdeskundige type 1.

Voor personen die momenteel de handtekeningsbevoegdheid bezitten, is er een overgangsmaatregel tot eind 2017.

Meer info en inschrijven? Klik hier.

 

 

Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen - module 1 - UGent