Module 1 van VLAREL - VEB

Vanaf 21 september start VEB met de module 1 - VLAREL-opleiding. Deze loopt van 21 september tot 14 november 2017. Elisa Vermeulen van Grondbank vzw neemt het deel over de grondverzetsregeling voor haar rekening.

Deze opleiding stelt de cursist in staat de nodige kennis en bekwaamheid te verwerven met betrekking tot de in het VLAREL vermelde taken van de bodemsaneringsdeskundige.

Met de invoegetreding van het Vlarel worden bodemsaneringsdeskundigen verplicht om een persoon in dienst te hebben die een ‘getuigschrift van aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen’ heeft.

Tijdens de VEB-opleiding “Vlarel – Module I” wordt de cursist inhoudelijk vertrouwd gemaakt met zowel de juridische als de wetenschappelijke basis van de bodemsaneringspraktijk, zonder echter de link met de dagelijkse praktijk uit het oog te verliezen.

Programma

21/09/2017
·          De Vlarem-indelingslijst (Monika De Pauw/Kaat Allaert - Bova Enviro+)

28/09/2017
·         Inleiding tot de geologie (Rudy Swennen – KULeuven)
·         Het Conceptueel Site Model (Wouter Gevaerts – Arcadis Belgium) 

05/10/2017
·         CMA - monsterneming ihkv het Bodemdecreet & uitvoeringsbesluiten  Deel I & II 
           (Joris Tallon – OVAM)

12/10/2017
·         Het Bodemdecreet en Vlarebo – deel I & II (Johan Ceenaeme – OVAM)
·         Labo-aspecten van het CMA (Luc De Ren – SGS Belgium)

26/10/2017
·         Scheikundige aspecten van de bodemsanering (Erik Smolders – KULeuven)

09/11/2017
·         De Standaardprocedure OBO : aandachtspunten rapportage / OVAM-webloket (Hanne Beyens – OVAM)
·         De regeling i.v.m. verminderde heffing / de erkenning als eBSD volgens VLAREL (Johan Ceenaeme – OVAM)
·       De Standaardprocedure OBO: vereiste onderzoeks- en rapportage-inspanningen (Johan Ceenaeme – OVAM)

DINSDAG 14/11/2017
·         Algemene hydrogeologie (Bruno Haerens – AECOM Belgium)
·         De Grondverzetregeling (Elisa Vermeulen - Grondbank)

Doelgroep: deze opleiding richt zich tot personen die de individuele handtekenbevoegdheid voor bodemsaneringsdeskundigen Type I willen verkrijgen maar evenzeer tot starters en gevorderden uit de bodemsector die hun kennis willen uitbreiden en/of opfrissen.

Personen die onder de zgn. “overgangsmaatregel” (Art 53/4, §3, Artikel 103/2 en 103/3 VLAREL) vallen, kunnen deelnemen aan het examen zonder het onderricht te hebben gevolgd. Deelname aan het examen kost dan 125 euro (excl. BTW) voor VEB-leden en 175 euro (excl. BTW) voor niet-leden.

Programma en inschrijvingen : klik hier

 

 

Module 1 van VLAREL - VEB